Leg med musikkens elementer

 1) Musikalfabetet: ABCDEFG

 2) Skalauret A B C D E F G - BOOM & solfa

A B C D E F G

ABC vågen

ABC og toner

ABC labyrint

ABC over/under

ABC-skalauret

Skala, dur/mol

Solfa & BOOM

Byg en skala

Violin strenge

Instrumenter


 3) Nodeværdier


 4) Tonehøjde, oktaver i farver - Nodelinjer, G og F nøgler

Kend noden

Del helnoden

Bevægelse i tid

Tidshjulet

Oktaver i farver

Nodelinje sang

Stemmer/Hertz

Hertzsøjlen

G & F nøgle

Plakat

Solfa/toneart


 5) Nodeværdier, opgaver


 6) Rytme velser 2/4 - 3/4 - 4/4 - med 3 sværhedsgrader

Kimsleg

Find noderne

Større/mindre

...

Store rytmer

Rytme & puls I

Rytme & puls II

Rytmer 2-3-4-/4

...

...

...


 7) Puls, taktart og tempo


 8) Skala, interval, solfa -Toneart, transponering, akkord og funktion

Taktart

Tempo navne

Puls, taktart

Metronome

Skalaeruret

Skala, interval

Intervaller

Transponere

Kvinthus/skalaer

Akkord byg


 9) Dynamik og form


 10) Opgaver og quiz

Dynamik tegn

Cres. decres.

Form A B...

...

Rytme/akkord

Form & akkord

Hvilken node?

Hvilken taktart?

Quiz om noder

Nodepapir...


 11) Akkord: Ukulele - Guitar - Mandolin - El-Bas


 12) Musik, dans, sangleg og tegning- Puslespil - Metronome

Tune

Akkord familier

Akkord familier

Akkorder

Sang & sangleg

Åben spil

Vis tonerne

Huskespil

...

...


Cleek.dk er tilpasset interaktiv tavle. Er afprøvet med gængse browsere. Download en browser her. © Rettigheder til alt materiale tilhører Sonya Christie og Jens Kragh - alias: Christie Cleek - Cleek.dk