Udforsk musikkens grundlæggende teori

Cleek.dk er tilpasset interaktiv tavle. Er afprøvet på de gængse browsere. Download en browser her. © Rettigheder til alt materiale tilhører Sonya Christie og Jens Kragh - alias: Christie Cleek

 1) Musikalfabetet: ABCDEFG

 2) Nodelinjer, G og F nøgler, skalauret og solfa

A B C D E F G

ABC vågen

ABC og toner

ABC labyrint

ABC over/under

Syng en nodelinje

ABC i skalauret

Skala, dur og mol

Solfa dur og mol

Solfa, håndtegn

 3) Nodeværdier

 4) Tonehøjde, oktaver i farver

Kend noden

Kimsleg

Find noderne

Hvad er størst?

Noder farve oktav

Oktaver i farver

ABC Hertzsøjlen

Noder G/F nøgle

Plakat

Solfa og toneart

 5) Nodeværdier, brøker

 6) Rytmeøvelser 2/4 - 3/4 - 4/4 - med 3 sværhedsgrader

Del helnoden

Noder, tidshjul

Nodens længde

Se/lyt rytmer

Rytme/puls intro

Puls, rytme, takt

Rytmer 2/4 trin 1

Rytmer 3/4 trin 1

Rytmer 4/4 trin 1

...

 7) Puls, taktart og tempo

 8) Skala, interval, solfa -Toneart, transponering, akkord og funktion

Taktart

Tempo begreber

Puls, taktart

Skalaeruret

Skala, intervaller

Intervaller

Skala ny toneart

Kvinthus/skalaer

Akkord funktion

 9) Dynamik og form

 10) Opgaver og quiz

Dynamik tegn

Cres. decres.

Musikkens form

...

Skriv form/akkord

Hvilken node?

Hvilken taktart?

Quiz om noder

Tegninger, print

 11) Akkorder: Ukulele - Mandolin - El-Bas

 12) Musik, dans, sangleg og tegning- Puslespil - Metronome

Tune

...

Akkorder

...

Melodi sangleg

Åben spil

Instrument tone

Vis tonerne

Huskespil

Metronome