Info Her en øvelse i at vurdere hvilken nodeværdi der er
større >, mindre < eller lige =.

Tryk på knappen "Nyt nodepar" og to nye tilfældige nodeværdier
popper op i det grønne og blå felt, een i hver.

Brug een af de tre knapper > = <, alt efter nodeværdierne, til at
vise hvilken nodeværdi der er størst, mindst eller lige.
Det er godt at være to eller flere om opgaven.

Der er ingen automatisk visning af resultatet, brug læreren eller pæren.

Er nodeværdierne større end >, mindre end < eller lig med = ?

Computeren vælger nodeværdier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15