Info

Intervaller

Afstanden mellem hvert trin i skalauret er et ½ tonetrin.
Skalaerne er bygget af:
½ (halv-), 1 (hel-) og 1½ (halvanden tonetrin).

Intervallet forstørret kvart / formindsket kvint, hedder Tritonus /
Djævleintervallet og består af tre heltonetrin.

Intonation og kvarttoner

Med skalauret kan det vises, om en given tone stemmer.
Ligeledes e r det muligt at vise kvarttoner med skalaurskiven.Tryk på knappen "Ny side" øverst til højre, og en ny side er klar.

God fornøjelse
Sonya Christie og Jens Kragh       Luk tekst - tryk her.

Skalauret

Klik en skala, akkord og funktion


Vælg en tone, dur eller mol i rækken herunder, og skalauret skifter.
Den valgte tone er nu 1. trin (prim) i skalaen, det gule felt i urskiven.
Aflæs skala, akkordtoner og funktioner ud for de farvede skalatrin.

Den grønne ring er dur og den røde ring er ren mol.
Spil skalaerne eller akkorderne på dit instrument. Vær opmærksom på
i hvilken oktav du spiller. Se også skalaen noteret under urskiven.