Skalauret

 Klik en skala, akkord og funktion

 Klik på en tone i dur eller molrækken herunder, og skalauret skifter.
 Den valgte tone er nu 1. trin (prim) i skalaen, det gule felt i urskiven.

 Aflæs derefter skala, akkordtoner og funktioner ud for de farvede
 skalatrin.
 Den grønne ring er dur og den røde ring er ren mol.
 Spil skalaerne eller akkorderne på dit instrument. Vær opmærksom på
 i hvilken oktav du spiller. Se også skalaen noteret under urskiven.


 Intervaller

 Afstanden mellem hvert trin i skalauret og i skemaet er et ½ tonetrin.
 Skalaerne er bygget af:
 ½ (halv-), 1 (hel-) og 1½ (halvanden tonetrin).
 Intervallet forstørret kvart / formindsket kvint, hedder Tritonus /
 Djævleintervallet og består af tre heltonetrin.

 Intonation og kvarttoner

 Skalauret kan fysisk vise om en given tone stemmer.
 Ligeledes er det muligt at vise kvarttoner med skalaurskiven.
 Lyt til skalaer og akkorder i skala- og intervalskemaet nederst.

Startsiden med intervaller
Molcirklen parallel forskudt
Akkordfunktioner i C dur
Akkordfunktioner i A mol
Åben skema med skalaer og intervaller

Åben Transponerings app