Udforsk matematikken

Cleek.dk er tilpasset interaktiv tavle. Er afprøvet på de gængse browsere. Download en browser her. © Rettigheder til alt materiale tilhører Sonya Christie og Jens Kragh - alias: Christie Cleek

Talplader - Positiv/negativ - Plus/minus - Decimaltal

Talplader
Fra venstre
Talplader
Fra højre
Talplader
Uden tal
Talplader
Skjulte tal
Regneormen
Positiv
negativ
Plus- og
minustal
Decimaltal

Titalssystemet - Den lille tabel - Spil

Titalssystemet
kommatal
Lille tabel
I
Lille tabel
II
Lille tabel
III
Lille tabel
IV
Lille tabel
puslespil
Gæt ord om
matematik
...

Brøk/Decimal/Procent - y/x akse - Koordinatsystemet

Brøk, decimal og procent I Brøk, decimal og procent II Brøk, decimal og procent III X
akse
Y
akse
Koordinat-
systemet
... ...

2. Potens/Kvadratrod - Tidszoner - Koordinater - Romertal

Tal i 2. potens
kvadratrod
Klokken
jorden rundt
Koordinater
Romertal
... ... ... ...