Info

Et interval er afstanden mellem to toner. Tryk på intervalrækken og hør den med C som starttone.
Vælg en tone på tangenterne eller en løs streng på strengeinstrumenterne. Find den valgte tone på skalaurskiven og tæl trin derfra og frem til de øvrige toner. Hver trin (en time) på urskiven, er et halvtonetrin på insrumentet.
Et interval kan begynde alle steder i nodesystemet. Husk at tælle start og sluttone med.
Nodelinierne med intervaller er et grafisk billede på intrvallerne.

Intervaller og halvtonetrin på instrumenter

Intervaller i durskalaen.Intervaller i molskalaen.