Info Læs opgaverne igennem

Tryk på een af de tre knapper, den du mener der er den rigtige.
Svaret vises øverst i det hvide felt.

Kender du svaret?

Svaret er:
1. Hvilken af disse noder er en fjerdedelsnode? 2. Hvor mange noder kan udfylde én 3/4 takt?
3. Hvor mange noder kan udfylde én 6/8 takt? 4. Hvilken pulsfornemmelse er der i taktarten 6/8?
5. Hvilken taktart er valsetakt? 6. Hvor mange noder svarer til fem halvnoder?
7. Hvad betyder det når noden er "punkteret"?
A: Den forlænges til det dobbelte af nodens værdi.
B: Den forlænges med en fjerdedel af nodens værdi.
C: Den forlænges med det halve af nodens værdi.
8. Hvilken funktion har en bindebue?
A: Binder to taktarter sammen.
B: Binder to eller flere toner sammen til én.
C: Binder to tonearter sammen.
9. Hvor mange noder kan der være i én 6/8 takt? 10. Hvor mange noder svarer til én helnode?
11. Hvilken af disse noder er det halve af én node? 12. Hvilken taktart er dette: ||||
13. Hvad kaldes disse rytmefigurer?
A. Symboler - B. Synkroner - C. Synkoper
14. Hvad kaldes taktarten?
A. Vekslende - B. Omvendt - C. Modsat.
15 Hvad betyder dette tegn (fermat) over en node?
A. Noden bindes sammen med den næste node
B. Noden spilles kraftigt
C. Noden forlænges. Giv agt! se på dirigenten
16 Hvilken node er det dobbelte af en ottendedelsnode?
© cleek.dk