Info Læs opgaverne igennem

Tryk på een af de tre knapper, den du mener der er den rigtige.
Svaret kommer op på skærmen.
Tryk på "enter" og svaret forsvinder fra skærmen.

Spørgsmål

Opgave 1

Find løsningen i hver opgave. Vælg et af de tre svar og se det er rigtigt.
A: Hvilken af disse noder er en fjerdedelsnode?
= = =
B: Hvor mange noder kan udfylde én 3/4 takt?
C: Hvor mange noder kan udfylde én 6/8 takt?
D: Hvilken pulsfornemmelse er der i taktarten 6/8?
E: Hvilken taktart er valsetakt?
F: Hvor mange noder svarer til fem halvnoder?
G: Hvad betyder det når noden er "punkteret"?
H : Hvilken funktion har en bindebue?


I: Hvor mange noder kan der være i én 6/8 takt?
J: Hvor mange noder svarer til én helnode?
K: Hvilken af disse noder er det halve af én node?
= = =
L: Hvilken taktart er dette ?
M: Hvad kaldes disse rytmefigurer?

N: Hvad kaldes taktarten?

O: Hvad betyder det når der er en (fermat) over en node?


P: Hvilken node er det dobbelte af en ottendedelsnode?
= = =
© cleek.dk