Info Info om emnet er i proces.

Interval, skala, akkord og solfa

 Intervaller, skalaer, akkorder og solfa

 HÝr eksemplerne. Klik pŚ hele skalaer og akkorder til venstre og enkelttoner i skemaet.

 Grundintervaller / trin

1. prim

2. sekund

3. terts

4. kvart

5. kvint

6. sekst

7. septim

8. oktav

 Interval varianter

ren

lille

stor

lille

stor

ren

For-
stÝr
ret

For-
mind
sket

ren

lille

stor

lille

stor

ren

 Stamtoner og varianter

C

D

E

F

G

A

B

C

Kromatisk

knap node node node node node node node node node node node node node

Dur (diatonisk)    Solfa

do re mi fa

cleek.dk

so la ti do'
 Dur skala knap node node node node node node node node
 Dur pentaton skala knap node node node node node node
 Dur akkord knap node node node

Mol (diatonisk)    Solfa

la ti do re

cleek.dk

mi fa so la'
 Mol skala ren knap node node node node node node node node
 Mol harmonisk knap node node node node node node node node
 Mol melodisk op knap node node node node node node node node
 Mol melodisk ned node node node node node node node node
 Mol pentaton knap node node node node node node
 Mol akkord knap node node node

 Blues

cleek.dk

 Blues knap node node node node node node node
 Blues 2 (penta. mol) knap node node node node node node

 Kirketonearter

cleek.dk

 (1) Ionisk (dur) knap node node node node node node node node
 (2) Dorisk   knap knap node node node node node node node node
 (3) Frygisk   knap knap node node node node node node node node
 (4) Lydisk    knap knap node node node node node node node node
 (5) Mixolydisk knap knap node node node node node node node node
 (6) ∆olisk (ren mol)knap knap node node node node node node node node
 (7) Lokriskknap knap node node node node node node node node

  Tallene i parrentes er kirketoneartens startone ud fra hver af de 7 trin i den grÝnne durring med C dur skalaen.

  Klik pŚ knapperne i skalaerne og de skifter markeringsfarve.