Info Her er et redskab til at vise eleverne musikkens:
taktart, toneart, form og akkordrække.

Er der brug for noter af anden art er dette også muligt. Tryk på knappen "Noter" og overskriften skifter.

Skal det noterede gemmes, åben et nyt Word dokument og "copy/paste" indholdet til den åbnede Wordfil.

Noter musik form - akkord række

Taktart:
Toneart:
Musikkens form
Akkord række

Skift overskriften