Info Info om emnet er i proces.

Syng, spil og tegn nodesystemet i G og F nøglen


Prøv her, om du kender nodernes navne?
Musik til sangen
||: Nodesystemet har mellemrum og linjer,
 fem og fem gi´r ti i alt og låst med F og G.:||
||: Så til noderne dem med ho´derne!
 A og B og C og D og E og F og G.:||

Tekst: Jens Kragh Tegning: Sonya Christie