Stamtonerne i skalauret


Find stamtonerne i skalaurskivenSkalaer i skalaurskiven


Stamtonernes rækkefølge
Med uret, forlæns

A B C D E F G...
tonerne bliver højere.

Mod uret, baglæns
G F E D C B A...
tonerne bliver dybere.

Tilføjes stamtonen et fortegn, nævn først stamtonen og derefter fortegnet.

Et kryds  hæver stamtonen med et
½ tonetrin og der tilføjes et is.
Eksempel: F = F is

Et be  sænker stamtonen med et
½ tonetrin og der tilføjes et es.
Eksempel: B = B es