Info Info om emnet er i proces.

Hertzsøjlen

Tryk på noderne i de forskellige oktaver og farven i vinduet skifter. Spil på forskellige instrumenter som klinger i Hertz søjlens oktaver.
Tryk på pauserne og musikken holder pause.
Tryk på oktavernes Hz og navn og lyt.

© cleek.dk