Info Tidshjulet, en visning af nodeværdien som bevægelse

I det midterste stykke trykkes på en "tåget" node. Hjulet kører et stykke og udfyldes med blå farve, svarende til den enkelte nodes værdi.
En brøk viser i hjulet antallet af underdelinger for hver node, eller række af noder der er kørt.

Når hjulet er ved enden har det kørt en hel node.
Det er således let at tælle underdelingerne på vej op til helnoden.Tryk på knappen "Start forfra" eller "Ny side" og en ny omgang er klar.

God fornøjelse
Sonya Christie og Jens Kragh
Luk tekst - tryk på popup siden.

Tidshjulet, nodernes længde i tid

1 2 3 4

Sekstendedelsnode

Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede

Sekstendedelspause

Button
1 2 3 4

Ottendedelsnode

Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede

Ottendedelspause

Button
1 2 3 4

Fjerdedelsnode

Billede Billede Billede Billede

Fjerdedelspause

Button
1 2 3 4

Halvnode

Billede Billede

Halvnodepause

Button
1 2 3 4

Helnode

Billede

Helnodepause

Tryk på noderne og hjulene flyttes samme længde som nodens værdi.