Tidshjulet, nodernes længde i tid

1 2 3 4

Sekstendedelsnode

Button Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede

Sekstendedelspause

Button
1 2 3 4

Ottendedelsnode

Button Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede

Ottendedelspause

Button
1 2 3 4

Fjerdedelsnode

Button Billede Billede Billede Billede

Fjerdedelspause

Button
1 2 3 4

Halvnode

Button Billede Billede

Halvnodepause

Button
1 2 3 4

Helnode

Button Billede

Helnodepause

Tryk på noderne og hjulene flyttes samme længde som nodens værdi.