Romertallene

Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede

Romertallenes værdier

 I = 1    V = 5    X = 10    L = 50    C = 100    D = 500    M = 1000  


Regler:
Et mindre romertal trækkes fra, når det står før et romertal med en større værdi. eks. IV = 5-1 = 4
Der må kun være ét mindre tegn foran et større tegn. eks. IX = 9.   (IIX = 8 er ikke tilladt).
Et mindre romertal lægges til, når det står efter et romertal med en større værdi. eks. VI = 5+1 = 6 eks.
Romertal med ens værdi lægges til, når det står efter hinanden.   XX = 10+10 = 20
Et tegn må maksimalt skrives 3 gange efter hinanden. eks. VIII 5+3 = 8

Romertallene skrives og læses fra venstre og sammensættes således:
1000’ere + 100’ere + 10’ere + 1’ere. eks. MDCLXVI = 1666 eks. MDCXLVI = 1646
Det største tal, der kan skrives efter denne regel er 3999, da et tegn maksimalt kan gentages op til tre gange efter hinanden.
V, L og D gentages aldrig.
Eksempler på årstal: 2014 = M M X IV  -  2019 = M M X IX

Der er ingen 0 i romertallene. (Positionstallet 0 eksisterer ikke.)