Info Info kommer her...

Romertallene

M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V = 5
I = 1

Romertallenes værdier

 I = 1    V = 5    X = 10    L = 50    C = 100    D = 500    M = 1000  


Regler:
Et mindre romertal trækkes fra, når det står før et romertal med en større værdi. eks. IV = 5-1 = 4
Der må kun være ét mindre tegn foran et større tegn. eks. IX = 9.   (IIX = 8 er ikke tilladt).
Et mindre romertal lægges til, når det står efter et romertal med en større værdi. eks. VI = 5+1 = 6 eks.
Romertal med ens værdi lægges til, når det står efter hinanden.   XX = 10+10 = 20
Et tegn må maksimalt skrives 3 gange efter hinanden. eks. VIII 5+3 = 8

Romertallene skrives og læses fra venstre og sammensættes således:
1000’ere + 100’ere + 10’ere + 1’ere. eks. MDCLXVI = 1666 eks. MDCXLVI = 1646
Det største tal, der kan skrives efter denne regel er 3999, da et tegn maksimalt kan gentages op til tre gange efter hinanden.
V, L og D gentages aldrig.
Eksempler på årstal: 2014 = M M X IV  -  2019 = M M X IX - 2020 = M M X X - 2020 = M M X XI

Der er ingen 0 i romertallene. (Positionstallet 0 eksisterer ikke.)