Info Info kommer her...

Geometri - Trekanter - Vinkelsum 180°

Retvinklet trekant
En vinkel på 90°

Ligebenet trekant
To sider er lige lange
To vinkler er lige store

Ligesidet trekant
Alle tre sider er lige lange
Alle tre vinkler er 60°

Spidsvinklet trekant
Højden ligger indenfor trekanten

Stumpvinklet trekant
En vinkel er større end 90°, højden kan ligge udenfor trekanten.