Info Bedøm om en brøk er mindre, lige med eller større end 1.

I Alle brøker, bedøm hvilken brøk er størst.

En ægte brøk: tælleren er MINDRE end nævneren. Brug lommeregneren og se at resultatet er mindre end 1, fx 3/4 = 0,75.

Et forlænget 1: tælleren og nævneren er LIGE STORE. Brug lommeregneren og se at resultatet er 1, fx 4/4 = 1.

En uægte brøk: tælleren er STØRRE end nævneren. Brug lommeregneren og se at resultatet er større end 1, fx 4/3 = 1,33.

Brøker < = > 1

Tæller

Ægte brøker

Tæller

Forlænget 1

Tæller

Uægte brøker

Tæller

Alle brøker

Tæller

?
?

1

?
?

1

?
?

1

?
?
?

Nævner

Nævner

Nævner

Nævner

Nævner