Info Info om emnet er i proces.

Brøk, decimaltal og procent

Brøker, decimaltal og procenter sammenlignet i geometriske figurer.
Leg med matematikken: kimsleg og find ens værdier.
Skjul de farvede brøker, decimaltal og procenter med et click, vis dem igem med et dobbeltclick.
Opgaveark

© cleek.dk

A - Brøker

B - Decimaltal

C - Procenter

Skjul en af værdierne herunder med et click, kald den frem med et dobbelt click.