Brøk, decimaltal og procent

Brøker, decimaltal og procenter sammenlignet i geometriske figurer.
Leg med matematikken: kimsleg og find ens værdier.
Skjul de farvede brøker, decimaltal og procenter med et click, vis dem igem med et dobbeltclick.
Opgaveark

© cleek.dk

Brøker

Decimaltal

Procenter

A Brøker

B Decimaltal

C Procenter