Info Info kommer her...

Geometri - Firkanter - Vinkelsum 360°

Rektangel
Modsatte sider er lige lange
Alle fire vinkler er 90°

Kvadrat
Alle fire sider er lige lange
Alle fire vinkler er 90°

Parallelogram
Modsatte sider er lige lange
Vinkler kan være andet end 90°

Rombe
Alle fire sider er lige lange
Vinkler kan være andet end 90°

Trapez
To af siderne er parallele


Konveks firkant
Alle fire vinkler er under 180°

(Alle rektangler er konvekse)

Konkav firkant
En vinkel er over 180°