Info Info om emnet er i proces.

Er nodeværdierne større end >, mindre end < eller lig med = ?

Indsæt nodeværdier og tegn

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15