Transponering og kvinthuset

Kvinthuset er "Kvintcirklen" foldet ud.
Toneart og akkordfamilier.

 Faste fortegn

Grundtone dur

Grundtone mol

 F C

D

B

 F

G

E

 0

C

A

 B

F

D

 B E

B

G


 Afstanden mellem tonerne er:
 - lodret en ren kvint, (5 skalatrin).
 - vandret en lille terts (3 skalatrin).

N.B.
 Husk at t lle start- og sluttonen med.

Find tonearten i en melodi ud fra noden.
Musikkens toneart bestemmes ud fra hvilken grundtone melodien bev ger sig omkring og hvilken skalatype den er bygget p .

1. Se i begyndelsen af noden, hvilke og hvor mange faste fortegn der er.
2. Find melodiens grundtone, almindeligvis den sidste tone i melodien.
3. Find i Kvinthusets kolonne med faste fortegn, melodiens antal af fortegn.
4. G derfra til h jre og find melodiens grundtone i dur eller mol kolonnen.

  Grundtonen som du finder er melodiens toneart i dur eller mol.
  Er tonen ikke i dur/mol kolonnen, ben kirketonearterne og se her.
O.B.S.:
  L se fortegn forekommer i mol af melodiske og harmoniske grunde.
  I mol/dur som korte toneartsskift og udsmykning af melodien.


Transponere betyder at flytte.
En sang kan v re vanskelig at synge hvis tonelejet er for h jt eller for lavt.
Melodien med akkorder flyttes til en anden toneart, med en grundtone der klinger h jere eller dybere.
N r skalaen flyttes til en ny grundtone, skal afstanden mellem skalaens trin bevares.
For at bevare samme afstand mellem tonerne, reguleres afstandene med faste fortegn "kryds" eller "be" .

Eks. En melodi, der er skrevet i C dur, skal flyttes til D dur.
ben transponerings app.
I felterne "V lg skalagrundtoner" v lges: i r kke 1 C, og i r kke 2 D.
I r kken "skalatype" er der automatisk valgt 2 ens durskalaer. (Andre skalatyper kan v lges efter behov).
F lg skalatrin i r kke 1 og 2. Sammenlign i de to kromatiske halvtoner kker i midten.
For at fastholde skalatypen, nu med D som grundtone, er der p 3. trin indsat "kryds" for F og p 7. trin "kryds" for C, skalaen er D dur.

Hvad bliver tonearten n r vi flytter melodien een hel tone ned fra C dur? God forn jelse.