Transponering og kvinthuset

Kvinthuset er "Kvintcirklen" foldet ud.
Toneart og akkordfamilier.

 Faste fortegn

Grundtone dur

Grundtone mol

 F C

D

B

 F

G

E

 0

C

A

 B

F

D

 B E

B

G


 Afstanden mellem tonerne er:
 - lodret en ren kvint, (5 skalatrin).
 - vandret en lille terts (3 skalatrin).

N.B.
 Husk at tælle start- og sluttonen med.

Find tonearten i en melodi ud fra noden.
Musikkens toneart bestemmes ud fra hvilken grundtone melodien bevæger sig omkring og hvilken skalatype den er bygget på.

1. Se i begyndelsen af noden, hvilke og hvor mange faste fortegn der er.
2. Find melodiens grundtone, almindeligvis den sidste tone i melodien.
3. Find i Kvinthusets kolonne med faste fortegn, melodiens antal af fortegn.
4. Gå derfra til højre og find melodiens grundtone i dur eller mol kolonnen.

  Grundtonen som du finder er melodiens toneart i dur eller mol.
  Er tonen ikke i dur/mol kolonnen, åben kirketonearterne og se her.
O.B.S.:
  Løse fortegn forekommer i mol af melodiske og harmoniske grunde.
  I mol/dur som korte toneartsskift og udsmykning af melodien.


Transponere betyder at flytte.
En sang kan være vanskelig at synge hvis tonelejet er for højt eller for lavt.
Melodien med akkorder flyttes til en anden toneart, med en grundtone der klinger højere eller dybere.
Når skalaen flyttes til en ny grundtone, skal afstanden mellem skalaens trin bevares.
For at bevare samme afstand mellem tonerne, reguleres afstandene med faste fortegn "kryds" eller "be" .

Eks. En melodi, der er skrevet i C dur, skal flyttes til D dur.
Åben transponerings app.
I felterne "Vælg skalagrundtoner" vælges: i række 1 C, og i række 2 D.
I rækken "skalatype" er der automatisk valgt 2 ens durskalaer. (Andre skalatyper kan vælges efter behov).
Følg skalatrin i række 1 og 2. Sammenlign i de to kromatiske halvtonerækker i midten.
For at fastholde skalatypen, nu med D som grundtone, er der på 3. trin indsat "kryds" for F og på 7. trin "kryds" for C, skalaen er D dur.

Hvad bliver tonearten når vi flytter melodien een hel tone ned fra C dur? God fornøjelse.