Puls og taktart

Pulsslag er musikkens hjerteslag også kaldet taktslag.
Musikeren følger pulsen med sin fod, vi danser til musikkens puls.

Taktart er organisering og inddeling af pulsslagene. Disse markeres i takter, der skrives på tærs af nodelinierne som lodrette taktstreger.
Taktarten vises med en brøk . Det øverste tal i brøken "tælleren" er antallet af pulsslag i takten, og det underste tal "nævneren"
er nodeværdien der tælles på.
Eks. I en takt er der 4 pulsslag i takten, et på hver fjerdedelsnode.

De mest brugte taktarter er:
Takttegnet betyder tæl til 4 i takten og kan omskrives til:
Tegnet, betyder tæl til 2 i takten og kan omskrives til: .

Betoning (tyngden) af de enkelte taktslag er forskellig. Generelt betones første slag i en taktart mere end de efterfølgende taktslag.
I eksemplerne med taktarterne herover, viser nodernes størrelse taktsslagets tyngde.
Taktartenadskiller sig fra de andre takatarter da den hovedsagelig udføres med to pulsslag i takten:
Tryk på iconet herunder og e de mest almindelige taktarter. Find også andre taktarter i sangbøger og nodesamlinger.
.