Nodesystemet og nøgler

Nodesystemet og nøglerne


Nodesystemet gør tonerækken synlig. Det består af fem linjer og fire mellemrum


En nøgle låser en bestemt tone i stamtonerækken til en linje. Herfra fordeles resten af tonerækken på hver sin linje eller mellemrum. De mest kendte nøgler er G og F nøglen.
(diskantnøglen / G nøglen) låser tonen G fast (i den grønne oktav) omkring 2. linje, se fig. 1.
(basnøglen / F nøglen) låser tonen F fast (i den brune oktav) omkring 4. linje, se fig. 2.
(bratschnøglen / C nøglen), låser tonen C (i den grønne oktav) "nøglehuls" C til den midterste linje, se fig. 3.
Bruges også til at låse C på andre linjer.

Nodesystemet kan udbygges med bilinjer over og under nodesystemet.


Fig. 1

Fig, 2


Fig. 3


G nøglen med bilinjer
G og F nøglen sammensat i to nodesystemer.

C i fem oktaver. Bemærk C'ernes symmetri.

G nøglen med et 8 tal under, viser at tonen høres en oktav under den noterede node.