Nodernes forhold og længde og tid

Nodernes længde i tid. Et cykelhjul kører på en vej én omgang. Det er den tid en hel node skal klinge, eller en hel pause skal holdes. Hastigheden på hjulet bestemmer hvor lang tid en node eller pause skal vare. Én omgang med helnoden giver et klik. Hjulet deler vi nu op i lige dele med noder på siden. Hver gang en node passerer vejbanen, giver den et klik.

Med 2 halve får vi 2 klik. Med 4 fjerdedele får vi 4 klik. Med 8 ottendedele får vi 8 klik. Med 16 sekstendedele får vi 16 klik.

Nodernes inbyrdes længde i forhold til cykel-/tidshjulet. Klik Lær nodernes navne og udseende at kende: Klik
Nodernes værdi kan sammenlignes med matematikkens brøker: Klik  Se nodens bevægelse i tid: Klik

Eks. 4/4 Tempo 72 bpm.     Pauser
Knap pic pic pic
Knap pic pic pic
Knap pic pic pic
Knap pic pic pic
Knap pic pic pic

1

2

3

4

 Alle noder og pauser kan forlænges ved at
 sætte en prik efter noden/pausen:
 en punkteret node/pause.
 Med prikken bliver noden/pausen
 forlænget med det halve af sin egen værdi.
 Se de mørkeblå felter.

Knap pic pic
Knap pic

1

2

3