At læse noder

Arbejdet med at læse noder og omsætte til musik

Øvelse gør mester!

At læse noder er som at læse i et koordinatsystem, hvor nodelængden i tid "er x axen" og tonernes højde i Hz (lydsvingninger)
"er y axen". Ved at studere emnerne herunder, samtidig med at du arbejder med dit instrument, er du igang.

 1. Noder og pausers længde i tid
 2. Taktart og musikkens puls
 3. Stamtonernes navne og placering nodesystemet
 4. Toneart/grundtone
 5. Intervaller og skalaer

Læs i en vilkårlig sangbog med melodierne udskrevet i noder. Husk også dit instrument! Læs melodierne igennem. Brug 10 - 15 minutter hver dag. Når du begynder på en ny melodi skal du gøre følgende:

 • Find ud af i hvilken taktart melodien er skrevet.

 • Find ud af i hvilken toneart melodien er skrevet ved hjælp af melodiens grundtone, de faste fortegn og kvinthuset

 • Læs melodien igennem som et rytmeforløb. Lær at se een takt som et samlet billede, derefter to takter og så videre. Med andre ord: lær at se rytmemønstrene som samlede billeder.

 • Lær dig et "rytmesprog" ved at sige melodien som en rytme på forskellige lyde.
  Eks. hel/halvnode: daa... - ottendedele: di,bi - sekestendedele: da,ge,da,ge, eller. te,ge,ta,ge ...
  Der er utallige lyde find selv dine rytmelyde. Ved at opbygge dit eget rytmesprog opnår du hurtigere et overblik over melodiens rytmiske opbygning.

 • Læs melodien igennem igen, men denne gang på tonenavne eller "solfa" – ‚do re mi fa so la ti ’do – i forhold til den givne grundtone. På samme måde som rytmer skal nodenavnene være et forløb i hele billeder af intervaller trin og spring.

 • Forestil dig billeder inde i dit hoved hvor de enklelte nodenavne (Y axen) er placeret på dit instrument og find en god fingersætning, sangere brug solfa. Dette arbejde kobler du sammen med at spille melodien på dit instrument i hele dit liv.