Lydbølger og tonehøjde

Lyd, lydbølger

Lyd er bølger/svingninger, der sættes igang af et instrument, en menneskestemme, et dyr, en maskine eller andet. Lydbølgerne bevæger sig fra lydkilden til vores øre, ved at skubbe til luftens molekyler med 340 meter i sekundet.
Lange lydbølger giver dybe toner, og korte lydbølger giver høje toner.

Lydtryk, decibel

Lydtrykket, der fortæller hvor kraftig/svag en lyd er, måles i Decibel (db).
20 db Ekstremt lavt - Soverum, radiostudie.....................40 db Meget lavt - Køleskabssummen
50 db Moderat - Almindelig tale.......................................80 db Meget højt - Bytrafik, lastbil
85 db Støjgrænse på arbejdspladser...............................100 db Ekstremt højt - Afspilning på kraftigt musikanlæg
120 db Medfører høreskader - Start jetfly (take off)........180 db Kanon - Trommehinden brister

Hertz

Lydbølgerne måles i Hertz (Hz) der fortæller hvor mange svingninger/bølger pr. sekund en bestemt lyd har.
Klaver frekvensområde: 27,5 - 4.186 Hz....Menneske hørelse: 20 - 20.000 Hz ....Flagermus hørelse: 1.000 - 120.000 Hz
Flagermus skrig: 10.000-120.000 Hz...Hund hørelse: 15 - 40.000 Hz
Barnestemme: 250-300 Hz - Kvindestemme: 165-255 Hz (skrig: 3.000 Hz) - Mandestemme: 85 - 155 Hz (axiomaudio.com)

Toner

Tonerne er bundet op på fysikkens love. I hertzsøjlen begynder vi med den dybeste tone A 27,5 Hz.
Helt fysisk opstår naturlige oktaver ved en fordobling af svingningstallet. De efterfølgende oktaver bliver dermed:
A 55 HzA 110 HzA 220 HzA 440 Hz (kammertonen)A 880 HzA 1760 HzA 3520 Hz

I vores arbejde med undervisning af børn, har vi valgt at navngive og farvelægge oktaverne fra A til G.
Børns naturlige oplevelse af højde og dybde gav os ideen til farverne på jorden og himlen som et billede på tonehøjden.

Benævnelsen af oktaverne begynder i jordklodens indre med de dybe røde lava toner: Se ideen med oktavfarverne her:

Rød "Lava"
A 27,5 Hz

Sort "Kul"
A 55 Hz

Brun "Jord"
A 110 Hz

Grøn "Planter"
A 220 Hz

Grå "Sky"
A 440 Hz

Blå "Himmel"
A 880 Hz

Gul "Sol"
A 1760 Hz

Pink "Univers"
A 3520 Hz ...

Kammertonen som vi stemmer instrumenterne efter, svinger med 440 Hz pr. sekund, og er starttonen A i den grå sky oktav.
Grønt C, klaverets nøglehuls C=261,626 Hz - gråt C=523,251.