Intervaller, skalaer og solmisation

Intervaller

Et interval er afstanden mellem to toner. Grundintervallerne i en dur skala er fra 1. trin:
1. prim, 2. sekund (stor), 3. terts (stor), 4. kvart, 5, kvint, 6. sekst (stor), 7. septim (stor), 8. oktav.
De rene intervaller er: 1. prim, 4. kvart, 5. kvint og 8. oktav og kan være forstørret eller formindsket.
Intervallerne 2. sekund, 3. terts, 6. sekst og 7. septim er et stort eller et lille interval.
Intervallerne i musikken og skal indlæres ved lytning, læsning og som som praktisk kunnen ved spil af skalaer.

Skalaer

En skala opbygges med bestemte intervaller imellem skalaens tonetrin.
eks. 1. Den kromatiske skala består af alle 12 ½ (halvtonetrin) inden for en oktav .
Øvrige skalaer sammensættes af: ½ (halv-), 1 (hel-), og 1½ (halvanden tonetrin).

DUR og MOL er musikkens to tonekøn.
Skalaen i dur og mol har fællestoner på 1. 2. 4. 5. og 8. trin.
Skalaernes tonekøn varieres så med intervallerne på 3. 6. og 7. trin.
eks. 2. Dur skalaen består af følgende tonetrin: 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½.
eks. 3. Ren mol skalaen består af følgende tonetrin: 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1.
Er 7. trin i molskalaen et ½ tonetrin, er det toneartens ledetone.

Se intervaller, skalaer og transponer alle typer af skalaer

eks. 1. C kromatisk skala.
Se skemaet med skalaer og intervaller

eks. 2. C dur skala

eks. 3. Ren C mol skala

Solmisation

Solmisation er kendt siden middelalderen til indøvning af intervaller og melodier. Solfa betegnelserne beskriver durskalaen og begynder på 1. trin, med følgende: do - re - mi - fa - so - la - ti - do'
Den rene molskalas solfa har starttonen på durskalaens 6. trin la, således: la - ti - do - re - mi - fa - so - la'
Hvert trin har sit eget håndtegn, "sol-fa" der fysisk viser intervallet. Der er to måder at bruge solmisation på.
- Den "relative", hvor do kan være grundtone ud fra alle de kromatiske skalatrin.
- Den "absolutte", hvor do er altid tonen C.