Intervaller, skalaer og solmisation

Intervaller

Et interval er afstanden mellem to toner. Grundintervallerne i en dur skala er fra 1. trin:
1. prim, 2. sekund (stor), 3. terts (stor), 4. kvart, 5, kvint, 6. sekst (stor), 7. septim (stor), 8. oktav.
De rene intervaller er: 1. prim, 4. kvart, 5. kvint og 8. oktav og kan v re forst rret eller formindsket.
Intervallerne 2. sekund, 3. terts, 6. sekst og 7. septim er et stort eller et lille interval.
Intervallerne i musikken og skal indl res ved lytning, l sning og som som praktisk kunnen ved spil af skalaer.

Skalaer

En skala opbygges med bestemte intervaller imellem skalaens tonetrin.
eks. 1. Den kromatiske skala best r af alle 12 ½ (halvtonetrin) inden for en oktav .
vrige skalaer sammens ttes af: ½ (halv-), 1 (hel-), og 1½ (halvanden tonetrin).

DUR og MOL er musikkens to tonek n.
Skalaen i dur og mol har f llestoner p 1. 2. 4. 5. og 8. trin.
Skalaernes tonek n varieres s med intervallerne p 3. 6. og 7. trin.
eks. 2. Dur skalaen best r af f lgende tonetrin: 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½.
eks. 3. Ren mol skalaen best r af f lgende tonetrin: 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1.
Er 7. trin i molskalaen et ½ tonetrin, er det toneartens ledetone.

Se intervaller, skalaer og transponer alle typer af skalaer

eks. 1. C kromatisk skala.
Se skemaet med skalaer og intervaller

eks. 2. C dur skala

eks. 3. Ren C mol skala

Solmisation

Solmisation er kendt siden middelalderen til ind vning af intervaller og melodier. Solfa betegnelserne beskriver durskalaen og begynder p 1. trin, med f lgende: do - re - mi - fa - so - la - ti - do'
Den rene molskalas solfa har starttonen p durskalaens 6. trin la, s ledes: la - ti - do - re - mi - fa - so - la'
Hvert trin har sit eget h ndtegn, "sol-fa" der fysisk viser intervallet. Der er to m der at bruge solmisation p .
- Den "relative", hvor do kan v re grundtone ud fra alle de kromatiske skalatrin.
- Den "absolutte", hvor do er altid tonen C.