Musikkens form

Hvad er musikkens form?

Musik er organiseret lyd. En komponist har sammensat sit musikstykke af enkelte dele til et samlet stykke. Et gennemgående tema (melodistykke) spilles forskellige steder i musikstykket, blandet med forsellige melodier.
Musikkens form er således den rækkefølge af temaer (melodier) som komponisten har besluttet er musikkens helhed.

Formen benævnes med bogstaver, f.eks. en sang med to vers og to omkvæd har formen A B A B.
Et musikstykke med formen A B C D fortæller at musikken består af fire forskellige temaer (melodier), som tilsammen danner helheden.
En almindelig form er "Rondo". A stykket gentages imellem forskellige melodistykker så formen bliver A B A C A D A.

Komponisten fortæller musikerne om musikkens form ved hjælp af forskellige tegn og italienske udtryk i noderne.
Gentagelsestegnet er det mest almindelige tegn og betyder: spil melodistykket imellem de to tegn igen.
VOLTA betyder "gang". Melodien har to forskellige slutninger . 1. gang spilles til gentagelsestegnet og 2. gang udelades 1. volta og der spilles videre fra 2. volta
SEGNO betyder "tegn". Disse to tegn bruges til at vise musikeren hvorfra og hvortil der skal spilles til i noden.
D.S. "Dal segno" betyder: spring hen til tegnet og spil herfra.
CODA betyder "slut". Fra CODA og videre er afslutningen på musikstykket.
D.C. Da Capo, betyder: "fra begyndelsen". Det viser at der skal spilles igen fra begyndelsen af melodien.
FINE betyder: slut og indsættes hvis slutningen er inde i et musikstykke.
D.C. al FINE betyder: forfra til "FINE" slut.
Intro bruges meget i jazz og rock musik og viser at der er en kort indledning inden selve melodien begynder.

Med formen har musikerene også et redskab til at fortælle de øvrige i gruppen "vi gentager lige B stykket i roligt tempo.