Skalatyper og transponering

Transponer en skala (flyt den til en ny toneart) sådan: Vælg den samme skalatype 1 og 2. Vælg din skala grundtone i 1, og den ny i skala 2.
Aflæs i skala 2 de nye skalatoner ud for de farvede felter. Skalatypernes farver: dur GRØN - mol RØD - kirketoneart VIOLET - blues BLÅ.
Som hovedregel er alle stamtoner repræsenteret i en skala. Akkord grundtoner/funktioner i dur og mol er markeret med gule bogstaver.


Intervaller

1

 Skala type

 Skala toner

2

 Skala toner

 Skala type

Vælg skalatyper

 Vælg skalagrundtoner

1

Dur
Ionisk


Dorisk


Frygisk


Lydisk

Mixo- lydisk

Mol
Æolisk


Lokrisk

Mol
harm.

Mol
mel.op

Mol
mel.ned

Mol
penta

Dur
penta

Blues

2