Udforsk musikkens grundlæggende teori

Cleek.dk er designet til Chrome på interaktiv tavle. Download Chrome, ved klik på iconet til venstre. Andre brovsere kan variere fra Crome.
© Rettigheder til alt materiale tilhører Sonya Christie og Jens Kragh - alias: Christie Cleek

 1) Nodernes navne i musikalfabetet

 2) Nodesystemet, nøglerne og skalauret

Musikalfabetet
bogstaverne

Musikalfabetet
Frem, baglæns

Musikalfabetet
Bogstavjagt

Musikalfabetet
i labyrinten

Trin, spring,
over og under

Skala trintal
dur og mol

Musikalfabetet i skalauret

F og G nøglen
i samlesæt

Tegn
nodesystemet

Bogstaverne i nodesystemet

 3) Nodernes udseende - genkend noderne

 4) Tonehøjde og farvede oktaver - Stamtonerne i nodesystemet - Solfa

Del helnoden

Kender du
noden?

Kimsleg med
nodeværdier

Find noderne
på tid

Spil oktavernes
farver

Oktavernes
farver

Stamtonerne i
Hertzsøjlen

Nodernes navne
i G & F nøglen

Vis tonerne

Håndtegn
"Solfa"

 5) Nodernes længde/værdi - Hør rytmen

 6) Byg en rytmeøvelse - Eksempler på rytmer

Noder
i tidshjulet

Nodens bevægelse

Se og lyt
rytmer

Samlesæt med noder

Byg rytme
1

Byg rytme
2

Byg rytme
3

Rytme
eksempler


 7) Puls, taktart og tempo

 8) Skala, interval, solfa -Toneart, transponering, akkord og funktion

Følg taktarten
i puls

Tempo
begreber

Hjælp frøen
over

Skalaer og
intervaller

Interval, skala,
akkord og solfa

Intervaller på instrumenter

Transponering
Melodi & akkord

Kvinthuset
Akk. og toneart

Byg akkord
funktioner

 9) Dynamik og form

 10) Opgaver og quiz

Dynamik
begreber

Crescendo
Decrescendo

Se musikkens
form

Byg musikkens
form

Akkordrække
eller skala

Lyt! Hvilken node?

Lyt! Hvad er
taktarten?

Quiz
om noder

Gæt
instrumenterne

Kender du
melodien

 11) Harmonika - El-Bas - Mandolin

 12) Musik, dans og sangleg - Puslespil - Metronome

Harmonika
knap tangent

Harmonika
std.bas

El-bas
marker mønstre

Mandolin mandola

Musik, dans og sangleg

Åben
puslespil

Tonerne på
instrumenterne

Tune

Metronome
online