Udforsk musikkens grundlæggende teori

Cleek.dk er tilpasset interaktiv tavle. Er afprøvet på de gængse browsere. Find en browser på Chrome iconet til venstre. © Rettigheder til alt materiale tilhører Sonya Christie og Jens Kragh - alias: Christie Cleek

 1) Nodernes navne i musikalfabetet

 2) Nodesystemet, nøglerne og skalauret

Musikalfabetet
bogstaverne

Musikalfabetet
Frem, baglæns

Musikalfabetet
Bogstavjagt

Musikalfabetet
i labyrinten

Trin, spring,
over og under

Skala med solfa
dur og mol

Musikalfabetet i skalauret

F og G nøglen
i samlesæt

Tegn
nodesystemet

Bogstaverne i nodesystemet

 3) Nodernes udseende - genkend noderne

 4) Tonehøjde og farvede oktaver - Stamtonerne i nodesystemet - Solfa

Del helnoden

Kender du
noden?

Kimsleg med
nodeværdier

Find noderne
på tid

Spil oktavernes
farver

Oktavernes
farver

Stamtonerne i
Hertzsøjlen

Nodernes navne
i G & F nøglen

Nodesystemet

Håndtegn
"Solfa"

 5) Nodernes længde/værdi - Hør rytmen

 6) Byg en rytmeøvelse - Eksempler på rytmer

Noder
i tidshjulet

Nodens bevægelse

Se og lyt
rytmer

Samlesæt med noder

Byg rytme
1

Byg rytme
2

Byg rytme
3

Rytme
eksempler


 7) Puls, taktart og tempo

 8) Skala, interval, solfa -Toneart, transponering, akkord og funktion

Følg taktarten
i puls

Tempo
begreber

Hjælp frøen
over

Skalaer og
intervaller

Interval, skala,
akkord og solfa

Intervaller på instrumenter

Skalatyper og
transponering

Kvinthuset
og skalaer

Byg akkord
funktioner

 9) Dynamik og form

 10) Opgaver og quiz

Dynamik
begreber

Crescendo
Decrescendo

Se musikkens
form

Byg musikkens
form

Akkordrække
eller skala

Lyt!
Hvilken node?

Lyt!
Hvilken taktart?

Quiz
om noder

Kender du
melodien

Udskriv
nodepapir

 11) Harmonika - El-Bas - Mandolin - Ukulele

 12) Musik, dans og sangleg - Puslespil - Metronome

Harmonika
knap tangent

Harmonika
std.bas

Ukulele C
Ukulele D

Mandolin mandola

Musik, dans og sangleg

Åben
puslespil

Tonerne på
instrumenterne

Vis tonerne

Tune

Metronome
online